© 2006 Progetti Sonori

Pris kr.189 + forsendelse

Tilrettelæggelse samt oversættelse

Eva Rosa

Eneret for distribution i Danmark og de Nordiske lande: Do - Re, Danmark eva.rosa@stofanet.dk Tlf. 22 540 440

Bestilles ved Do -Re / Eva & Enrico Rosa

Alpetoppen 25, 6000 Kolding